Změna sídla společnosti: Bohemia Apple, družstvo, Milevská 2094/3, 140 00 Praha 4  Více info »»

Skladování

Skladováním nejen při nízké teplotě, ale také při hodnotách O2 a CO2, které jsou v chlazených boxech odlišné od hodnot vnějšího atmosférického vzduchu. Skladování produktů v podmínkách ULO – ultra low oxygen prodlužuje dobu skladování a to bez velkých ztrát.

Začátkem srpna 2013 byla úspěšně dokončena výstavba ULO Boxů č. 6–9 a tento projekt byl spolufinancován z operačního programu LEADER a Regionu Pošembeří o.p.s. Slavnostní otevření ULO boxů proběhlo 10.8.2013.

Více o Regionu Pošembeří »

ULO skladování

Tento druh skladování umožňuje prodloužit dobu skladování na dobu ekonomicky zajímavou a současně lze udržet vysoký standard kvality jablek.
 z toho vyplývají nejdůležitější výhody uskladnění v ULO boxech:  • lepší uchování základní barvy

  • zřetelně pevnější plodina

  • delší doba skladování

  • menší nebezpečí hnědnutí jádřince a slupky


Pomocí této technologie můžeme na trh dopravovat ovoce v perfektním stavu. Výhody uskladnění ULO pro kvalitu ovoce bohatě vyváží vyšší investiční náklady. To platí jak pro jednotlivé pěstitele ovoce, tak i pro chladírny a sklady ovoce. To vše je však možné, pokud budou dodrženy podmínky pro optimální skladování.


Hlavní faktory ovlivňující kvalitu skladování:


  • kvalita plodu
  • teplota skladování

  • koncentrace O2
  • koncentrace CO2
  • plynotěsnost boxu

webdesign © 2011 SUPRAMAX spol. s r.o.