Změna sídla společnosti: Bohemia Apple, družstvo, Milevská 2094/3, 140 00 Praha 4  Více info »»

Informace o webu

Přístup a využití informací

Přístup na stránky www.bohemiaapple.comwww.bohemiaapple.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracování osobních údajů Provozovatelem.

Osobní údaje

Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Externí odkazy

Na stránkách www.bohemiaapple.comwww.bohemiaapple.cz jsou uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svůj systém ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na tomto webu.

Pravidla a povinnosti uživatele

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky. Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti webu

Provozovatel těchto webových stránek prohlašuje, že tento web se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena ve W3C standardu XHTML 1.0 Transitional, vizuální styl webu s využitím kaskádovýchh stylů CSS 2.1.

Valid XHTML 1.0 Transitional 

webdesign © 2011 SUPRAMAX spol. s r.o.