Změna sídla společnosti: Bohemia Apple, družstvo, Milevská 2094/3, 140 00 Praha 4  Více info »»

Certifikace

Bohemia Apple, družstvo v rámci zlepšování kvality produktu a poskytovaných služeb zavádí nové systémy řízení a kvality.
Mezi nejdůležitější patří certifikace IFS, HACCPKlasa.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

HACCP

HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), která se ve světě používá pro systém preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. v české potravinářské legislativě se zkratka HACCP nepoužívá a systém je označován jako „systém kritických bodů“. Zkratka HACCP se ovšem již vžila natolik, že je používána častěji než český název a to jak odbornou, tak širokou veřejností.

Historie HACCP

Systém HACCP byl vyvinut pro Americký úřad pro kosmonautiku (NASA) v šedesátých letech. Pomocí tohoto systému se vyráběly maximálně bezpečné potraviny pro kosmonauty. v sedmdesátých letech HACCP se pomalu rozšiřoval do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 doznal širšího využití v potravinářském průmyslu, když ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF) doporučila pro kontrolu mikrobiologických rizik v potravinářském průmyslu. Postupně se tak systém rozšířil do Kanady, Austrálie a později i do Evropy.

Celosvětového uznání dosáhl systém HACCP tím, že na společném zasedání komise pro Codex Alimentarius (Potravní kodex) mezinárodních organizací FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství Spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace) v roce 1993 byl schválen dokument „Kodexová směrnice pro aplikaci systému HACCP v praxi“. Tento předpis se stal základem pro směrnici, regulující systém HACCP a rámci Evropské unie – Směrnice 93/43/EHS Rady ze 14. června 1993.

IFS – International Food Standard

IFS – International Food Standard

Mezinárodní Německo-francouzský standard IFS sjednocuje požadavky a principy provozů typu cash and carry, neboť všechny tyto provozy bez rozdílu by měli být schopny zajistit nezávadnost potravin, které nabízejí. IFS pomáhá zajistit přehled a naplňování všech zákonných bezpečnostních požadavků a nabízí obchodním partnerům takových provozů jistotu standardizovaného zacházení s nabízenými produkty.

Klasa

Značka Klasa je udělována ministrem zemědělství již od roku 2003. Zaslouží si ho jen ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky. Díky pečlivému předvýběru Vám při nákupu stačí orientovat se podle loga Klasa a máte jistotu, že nesáhnete vedle.

Národní značku pro kvalitní potraviny Klasa uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze po splnění všech podmínekstanovených v „Pravidlech pro udělování národní značky Klasa“. „Pravidla“ jsou navrhována a doporučována Oddělením marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Odbornou radou a schvalována Ministrem zemědělství ČR. Národní značku spravuje Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu. Splnění všech kvalitativních podmínek ověřuje a hodnotí Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou.

webdesign © 2011 SUPRAMAX spol. s r.o.