Změna sídla společnosti: Bohemia Apple, družstvo, Milevská 2094/3, 140 00 Praha 4  Více info »»

Tržní úprava

Jedním z nejdůležitějších faktorů kvalitní posklizňové úpravy je odborné a šetrné třídění ovoce. Výstupem z třídící linky je ovoce celé, čerstvé, zdravé, bez známek hniloby a plísní, obsahující všechny základní části, ve stadiu technologické zralosti, očištěné, zbavené nežádoucích cizích příměsí. Při procesu třídění dochází vždy minimálně ke dvou kvalitatním kontrolám.

Balení jablek

Jablka před balením procházejí třídícím strojem a zároveň kvalitativní kontrolou před samotným balením. Na výstupu z balící linky dochází k další kvalitativní kontrole obsahu balení.
Balení jablek lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Produkty

4 pack

 • rozměry balení: 14 x 15 cm
 • počet ks v balení: 4 kusy
 • produkt je chráněn perforovanou folií
 • etiketa dle přání zákazníka
 • balení dle přání zakazníka

2 kg taška

 • rozměry balení: 30 x 40 cm
 • 6 ks sáčků – jedna přepravka
 • váha jablek: 2kg

BABY kartonová přepravka (3kg)

 • rozměry balení: 30 x 40 x 9 cm
 • jedna vrstva jablek
 • váha jablek: 3 kg
 • produkt je možno opatřit perforovanou folií
 • etiketa dle přání zákazníka
 • max. 168 ks na Euro paletu

BIG kartonová přepravka (7 kg)

 • rozměry balení: 60 x 40 x 10 cm
 • jedna vrstva jablek
 • váha jablek: 6–7 kg
 • etiketa dle přání zákazníka
 • balení dle přání zakazníka
 • max. 72 ks na Euro paletu

MAXI kartonová přepravka (12 kg)

 • rozměry balení: 60 x 40 x 17 cm
 • dvě vrstvy jablek / 6 ks 2 kg tašek nebo 12 kg jablka volná
 • váha jablek: 12 kg
 • etiketa dle přání zákazníka
 • balení dle přání zakazníka
 • max. 40 ks na Euro paletu

CL plastová přepravka

 • rozměry balení: 60 x 40 x 10 cm
 • jedna vrstva jablek
 • váha jablek: 6–7 kg
 • max. 72 ks na Euro paletu

CH plastová přepravka

 • rozměry balení: 60 x 40 x 17 cm
 • dvě vrstvy jablek / 6 ks 2 kg tašek nebo 12 kg jablka volná
 • váha: 12–15 kg
 • max. 40 ks na Euro paletu

BIN plastová ohradová paleta

 • rozměry balení: 120 x 100 x 80 cm
 • jablka volná
 • Netto váha: 300–315 kg
webdesign © 2011 SUPRAMAX spol. s r.o.