Změna sídla společnosti: Bohemia Apple, družstvo, Milevská 2094/3, 140 00 Praha 4  Více info »»

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bohemiaapple.comwww.bohemiaapple.cz je společnost Bohemia Apple, družstvo, se sídlem Tuchoraz 42, 282 01 Český Brod, Česká republika. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7086, IČ: 28404858, DIČ: CZ28404858, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.bohemiaapple.comwww.bohemiaapple.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých fotografií a vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití webových stránek www.bohemiaapple.comwww.bohemiaapple.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto webových stránkách www.bohemiaapple.comwww.bohemiaapple.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

webdesign © 2011 SUPRAMAX spol. s r.o.